ئەرێ ئازیزم نەونەمام نۆ

از کتاب:
دیوانی ئەحمەد بەگی کۆماسی
اثر:
احمد بیگ کوماسی (1795-1877)
 1 دقیقه  751 مشاهده
ئەرێ ئازیزم نەونەمام نۆ
حەرامەن ئی دەهر دنیا وە بێ تۆ
بینایی دیدەم و دیدەی مەستت
و تاق ئەبرۆی وەهەم پەیوەستت
وە بەرزی قامەت نەی ئاسای نەی تووڵ
وە سێلسێلەی پێچ، حەڵقەی زۆڵف لوول
بە شەرت و وەفای وەسەر نەبەردەت
بە عەهدوو سەوگەند چەنی من کەردەت
یەگشت سەوگەند بۆ بینایی دیدەم
خەرام نەوخێز، ئەی بەرگۆزیدەم
وێران ماڵەکەی، دڵەکەی کۆس وەکۆس
سفتەن وەئایر دووری دیدەی دۆس
تاڵەی من یەکسەر ئاسارش بریان
دیرەک سەر تاق ستوونش ڕمیان
وێش و بێ یاگە مەندەن و ماتڵ
زاروو پەرێشان مەدهووش و خەجڵ
ئێسە نەوەتەن قەدیم فەرارەن
ئومێدش بە لۆتف نیم نیگای یارەن
ڕایێ وەیانەی سفتە کۆش بەرۆ
فکرێ پەی دەرمان دەردێ نۆش کەرۆ
ئازیزم! قوربان! باڵا تووڵ نەی!
باوەس بۆ جەفات، ڕەحمەت بۆ، تاکەی
ئەحیا دەرەوە حەیاتش جە نۆ
وەقەترەی عەرەق بەین دوو لیمۆ
ئاوپاشی کەرە ها، وەش، یەک نەفەس
با وە تەمامی نەبۆ وە قەقنەس