ژیان

از کتاب:
ئاوێنە بچکۆلەکان
اثر:
شیرکو بیکس (1940-2013)
 1 دقیقه  504 مشاهده
هەر کوتومت
وەکوو سوڵتان
شێری باخچەی «بابی عالی»
ئەویش گەڕ بوو
نەڕەی نووساو
گوێی تەپکردوو
مێژوو خواردی!
هەر کوتومت
وەک «فرایزەر»ی هیندستانمکان
پڵنگەکەی جەنەراڵی
دوورگەی ڕێوی
ئەویش گەڕ بوو
گەرووی نووساو
گوێی تەپکردوو
مێژوو خواردی!
لە جێی سوڵتان و جەنەراڵ
لە جێی ئەو شێر و پڵنگە
ئەوەی ژیا
ئەوەی ئەژی
گوێدرێژەکەی «نالی»یە و
ئەوی تر بزنەکەی «غاندی»