ئارۆ دیم بە چەم نازک ئەندامێ

از کتاب:
دیوانی بێسارانی
اثر:
بیسارانی (1643-1702)
 1 دقیقه  2420 مشاهده
ئارۆ دیم بە چەم، نازک ئەندامێ
ساوای تەن تەڕاو، تووڵە نەمامێ
عەرعەر باڵایێ، شای جەمین جامێ
زوڵفان چوون کەمەند خەیاتەی خامێ
گرتەبێش وە دەس تووڵێ جە عەرعەر
ساوای نازک تەن، سافی ناز پەروەر
گاهـ بە دیدەی ناز مەدیا پێشەدا
گا مەگێرت وە بەژن، باڵای وێشەدا
هەر وەخت پەیش مەدیا وە نازی چەمان
چەفت مەبی جە تاو موژەش، چوون کەمان
ئەوسا مەگێرتش ڕاست چەنی باڵا
مەلەرزا و مەکەفت نە پاش مەلاڵا
یانی جە هەرکۆ نەمامێ باخ بۆ
یا ئەو وە باڵای وێش بە دەماخ بۆ
هەنی وە باڵای وێشان نەنازان
ئاوات وە سایەی، باڵاش بوازان