واگۆن

از کتاب:
کازیوە
اثر:
شیرکو بیکس (1940-2013)
 1 دقیقه  487 مشاهده
من ئەزانم هەرچەند بڕۆین
بەیەک ناگەین
وەک دوو هێڵی
شەمەندەفەر وەهاین هەردوو
بەیەک ناگەین
بەڵام گیانە ئەگەر لایش دەین
واگۆنی دڵ وەرئەگەڕێ
ئەوسا ئەزانی چەند نامە و
شووشە عەتر و
چەند ژوان و چەندە ماچی
خۆشەویستیی هەردووکمانی
تێدا ئەمرێ؟!