مەرگم

از کتاب:
کازیوە
اثر:
شیرکو بیکس (1940-2013)
 1 دقیقه  459 مشاهده
ئێستە مەرگم هەموو شەوێ
جارێ، دوو جار
بە سەردان دێ و شان ئەداتە سەر شانی
خەونەکانم
ئێستە مەرگم سێبەرێکە
هەموو ڕۆژێ
هەنگاوەکانم ئەژمێرێ و
ئەمپشکنێ و ئەگەڕێ بۆ:
تازەترین ناونیشانم!