پرس و ئورزەکان

بۆ «خوارووی لوبنان»
از کتاب:
کازیوە
اثر:
شیرکو بیکس (1940-2013)
 1 دقیقه  411 مشاهده
هەرچی درەختێ پێم ئەگا، داوای «با»م لێ ئەکاتەوە
-با، لە کوێیە؟!
-ڕەنگە ئێستە لە ئەشکەوتێکدا نووستبێ و،
پارچە هەورێکی نەباری
دابێ بەسەر سەری خۆیدا!
-ڕەنگە خەو بەو هەورانەوە ببینێ کە
دەریان کرد و نەیانهێشت بێتەوە ماڵێ
ڕەنگە نەنووستبێ و چاوی
بڕیبێتە دارستانە پەڕیوەکان
«کە چۆلەکەیەک ئەکوژرێ
دارستانێ خەم دایئەگرێ»
-بۆچی ئێوە گەڵای وەریو، بە فرمێسکی
وشکەوەبووی ئەو نازانن؟!
-«با» لە کوێیە؟!
-«با»یەک ئەمرێ
«با»یەکی تر لەدایک ئەبێ و هەڵ ئەکا
-بۆچی ئێوە تەمومژی سەر «ئورزەکان»
بە هاڵاوی پیش خواردنەوەی
سییەکانی «با» نازانن؟!