تۆ

از کتاب:
کازیوە
اثر:
شیرکو بیکس (1940-2013)
 1 دقیقه  604 مشاهده
باوەشم کرد بە بەیاندا
هەردوو دەستم بوون بە شەقامی گزنگ و
چاوەکانی تۆیان پیا ڕۆی.
ماچی ناودەمی کەژم کرد
لێوەکانم بوون بە کانی و
چرپەکانتی لە بنا بریسکایەوە.
سەرم خستە سەر ڕانی شەو
خەوەکانم بوون بە ئاوێنەی هەڵبەست و
باڵای جوانی تۆیان تیا دی
خۆشەویستیی تۆیان تیا دی.