تۆراندن

از کتاب:
کازیوە
اثر:
شیرکو بیکس (1940-2013)
 1 دقیقه  430 مشاهده
پێ بزانم یان نەزانم
کە پارچە کاغەزێکی سپی ئەدڕێنم
وشەیەکی هێشتا «نەزاوی» ناو سەری:
قەڵەمەکەم، ئەگریێنم.
پێ بزانم یان نەزانم
قەڵەمیشم کە وشەیەک لەبار ئەبات
پارچە کاغەزێکی سپیم
لە ژوانی
شیعرێکی چاونەپشکوتووم ئەتۆرێنم!