ئیستگە

از کتاب:
کازیوە
اثر:
شیرکو بیکس (1940-2013)
 1 دقیقه  582 مشاهده
ئێوارە بوو
بیرم کردی و لەنێوانی دوو لووتکەوە
پرچەکانت دایە دەستم
لە هەورێکی ئاوارەوە ئاڵاندمن،
باران لەناویا نووستبوو.
کە باران چاوی کردەوە
پرچەکانت برووسکەی دا و
دڵم باری!
بیرم کردی و بووم بە مەلێک
کڵپەم بەستە باڵەکانم
لە بواری تەمە قووڵەکانم ئەدا
تا هاتمە لات
لەو سەرەوە بە سووتانما خۆت هەڵواسی و
هاتیتەوە ناو کازیوەی هەژارەکان
بیرم کردی و لە ئێوارە غەمگینەوە
من تەنیاییم بۆتە ئیستگەی
دابەزینی غەریبەکان!