ژان

از کتاب:
کازیوە
اثر:
شیرکو بیکس (1940-2013)
 1 دقیقه  628 مشاهده
ئەو ژانانەی چنگە گڵێ
لەسەر کاسەی لەدایکبوون
بە دوو دەنک
گەنم و جۆوە، ئەیانگرێ
هەرگیز
گینگڵ و ئازاری
کەمتر نییە
لەو دایکەی ژان
بەسەر مناڵەوە ئەگرێ!