من و تۆ

از کتاب:
بەرهەمی خاوێن
اثر:
علی عارف آقا (1910-1996)
 1 دقیقه  477 مشاهده
تۆ گوڵی باغی ژیان و بولبولی حەیران منم
تۆ هەمیشە دەمبەخەندە دیدە پڕ گریان منم
تۆ لەسەر عەرشی جوانی پادشای ئەم عالەمەی
دەست لەسەر سینە لە قاپی کۆیلە بۆ فەرمان منم