دڵ دەڵێ سەیری چەمەن خۆشە جەوابی نادەم

از کتاب:
دیوانی نالی
اثر:
نالی (1800-1877)
 1 دقیقه  3756 مشاهده
دڵ دەڵێ سەیری چەمەن خۆشە، جەوابی نادەم
موددەتێکە لە قەفەسدایە، عەزابی نادەم
مەجلیسێکی چەمەن و بولبول و بەزمی گول و مول
بە دوسەد مەدرەسە و دەرس و کیتابی نادەم
گوتم: ئەی ماهـ، دڵی من بە دڵی خۆت بکڕە!
گوتی: من بەردی بەقیمەت بە کەبابی نادەم
گۆشەگیرم لە برۆت و، موتەوەححیش لە موژەت
ڕۆحی شیرینم ئەبەر شیر و قولابی نادەم
تەڵەبی سینەیی چاکم مەکە بەو چاوانە
سینەکەم چاکە بە ئینسانی خەرابی نادەم
نالیاتخلص ئەم غەزەلەت تازە بە تازە وتووە
بە دووسەد «مەسنەوی» و «لوببی لوباب»ی نادەم