ئەی برادەر بۆ زویری غەم مەخۆ دونیایی دوون

از کتاب:
دیوانی لوتفی
اثر:
لطفی (1905-1989)
 1 دقیقه  543 مشاهده
ئەی برادەر بۆ زویری غەم مەخۆ دونیایی دوون
ڕزق و عومر و ئەجەلت نووسراوە بەینی کاف و نوون
بۆچ ئەوەندە بە پەرۆشی پارە ناکا ڕاکەڕاک
نە دڵت شاد بێ بە بوون و نە غەمت بێ بە نەبوون
گشتی تەقدیری خودایە خالیقی ئەرز و سەما
ئاگەداری خۆت بە گیانە خۆت مەخەرە چەند و چوون
غەم بخۆ حۆ ئەی برادەر کاکی خۆم ئەی بێخەبەر
چۆن ئەزانی تا ئێوارە ساغ ئەبێ یا سەرنگوون
چەن کەسانێک وا ئەبینم زۆر غروور و حاڵ نەزان
وەک تری لەو ڕۆژەدا کوژراوە فەوتاوە زەبوون
چۆن لە مەکری خوات ئەمبینی وا بەبێ باکی ئەڕۆی
وا دەمێ تر تۆ ئەبینم دووچاری ناو خاک و خوون
لوتفیتخلص دەردی خۆت دەوا کە ماڵ وێرانی بێخەبەر
چەن هەزارانی وەکوو تۆ کەوتە داوی هات و چوون