ئاوی تانجەڕۆ

از کتاب:
دیوانی بەختیار زێوەر
اثر:
فایق زیور (1908-1952)
 1 دقیقه  1066 مشاهده
ئاوی تانجەڕۆاعلام
گەوهەری هەموو شاخی کوردانی
خۆمانی
بەراوی تۆ
سەر بە ڕزق و خێرە پڕ دەغڵ و دانی
زۆر جوانی
تەوسیفی تۆ
قەت نایەتە تەقریر و نووسین،
هێندە پڕ فائیدەی جوانی،
باعیسی ژینی قەومی کوردانی،
خوڕەی ئاوەکەی تۆ هەموو غەمێ لە دڵ ئەبا
سەوزایی دەوری تۆ عالەمێ پڕ سروور ئەکا
مەنزەرەی تەبیعەت
هاوتایی بەهەشتی فیردەوس ئەکا.