لە حەسرەتی قەدەمی بەهار گوڵی وشکی ئەرز ژیایەوە

از کتاب:
دیوانی بەختیار زێوەر
اثر:
فایق زیور (1908-1952)
 1 دقیقه  611 مشاهده
لە حەسرەتی قەدەمی بەهار گوڵی وشکی ئەرز ژیایەوە
لەبی غونچە و گوڵی یاسەمین بە قدوومی بەهارە گەشایەوە
بە تەبەسسومی ڕوخی نازەنین کەژی خەفەت و مەرارەتی دڵ
وەکو بەفری شاخە بڵندەکان بە هەتاوی بەهار دەتوایەوە
کەڕەتێ لە چەمەن نەزەرم ئەکردە گوڵ و لە بولبول و عیشقیان
هەچی بولبولە لەباتی گوڵان بە تەغەننییان ئەخولایەوە
چ مەنازیرێکی عەجەب لەتیفی هەبوو لە بەری بەیانییا
قەدی گیا بە چەشنی ڕوو زوڵفی یار بە نەسیمی سوبح ئەگەشایەوە
بە نیگای سرووری شەواهید و تەبەسسومی لەبی ئاڵی دۆست
کەمەری ئومێدی ڕەقیبی بەد وەکوو جیم و نوون ئەچەمایەوە
لە بەهاری پڕ فەرەح و سرووری وەها کە عالەم بێ غەمە
بەشی من کە فایقی زێوەرتخلصم لە غەمی زیاد چ نەمایەوە