ڕووباری سیروان بینای چاوانم

از کتاب:
دیوانی بەختیار زێوەر
اثر:
فایق زیور (1908-1952)
 1 دقیقه  984 مشاهده
ڕووباری سیروان، بینای چاوانم
ڕۆحم قوربانت، دەردت لە گیانم
هاتوچۆ ئەکەی سەلامت کوانێ
یاخۆ تۆش ئەڵێیت مەست و حەیرانم
دڵم پێت خۆشە خەڵقی وڵاتی
ئەحواڵیان چۆنە گەلی لاوانم
تانوپۆ ڕەنگین، کیژی عێلی جافاعلام
بۆم بەیان بکە حاڵی کوێستانم
شاخی ڕەنگاوڕەنگ، خاکی پڕ ئاهەنگ
جەنگەڵی شێران، چۆنە مەیدانم
سەرچاوەی ئاوات، هیممەتی پیاوت
کوردی بێ باوت ماوە بیزانم
دەشتی پڕ گەوهەر، ئاوی وەک کەوسەر
نەشئەی نەشکاوە کۆی هەورامانم
سیروان ئەحواڵی یار و ئەربابت
حەوادیساتی ناو کوردستانم
بۆم بەیان بکە شێواوە حاڵم
تەسکینی بدە بە دەرد و ژانم