بێ شەوقە قەمەر وەختێ کە هەڵدێ لە هیلالا

از کتاب:
دیوانی بەختیار زێوەر
اثر:
فایق زیور (1908-1952)
 1 دقیقه  1164 مشاهده
بێ شەوقە قەمەر وەختێ کە هەڵدێ لە هیلالا
مۆمێکە لە چاو حوسنی ڕوخی دڵبەری والا
شێتی لەبی تۆم، وێڵم و مەجنوونی بیابان
پەروانەیە دڵ، وێڵە بەدووی دیدەیی کاڵا
عەیشم هەنموو غەم، بێ خەو و خۆراکە وجوودم
تۆش کافری ڕەحمت نییە یەک ئان لە خەیاڵا
مردن بەشی گەورەی منە لەم ڕێگەیە قوربان
ڕەحمێ بکە تۆش بمخەرە دەر لەم بنی چاڵا
لەم ڕێگەیی پڕ تاب و غەمە فایقی زێوەرتخلص
سووتانە بەشی، مردنە حیسسەی لەمە ئاڵا