در هجر دنیا گوید

از کتاب:
کۆمەڵەی شیعری فەقێ قادری هەمەوەند
اثر:
فقی قادر هموند (1830-1890)
 2 دقیقه  654 مشاهده
هەی هانا نەی چەرخ سفڵەی ستەمگەر
بێکارەی عەجووز، بێ مایەی شەوهەر
چەرخ چەواشەش مەندەن بێبەقا
هەرکەس پێش نازا جێش نەدی سەفا
هەر ئەو ئاسیان ئەی چەرخ چەپ گەرد
تووسش کەرد بە تۆز، کەیوومەرز بە گەرد
مەککارەی موحیل نەی گەهوارەی دەور
شەدداش نەهێشت نە بەهەشت جەور
بەزم خوسرەوانیی کیسرا بەتاڵ کەرد
سەد ڕۆستەم بەستەی چاهـ شەغاڵ کەرد
زومرەی ئەنبیا، چەند پادشاهان
عەدەم کەرد نە عەین زەمین و زەمان
شیوەن وست نە کاخ شای ئەفراسیاب
بنیاد شاهان کەی کەردش خەراب
کەللەی تاجداران بە کاسەی کەل بی
هەزاران مەئیووس شاخ ئەمەل بی
چەند دیدەش تەڕ کەرد بە ئاب حەسرەت
چەند دڵ سۆچنا بە نار فیرقەت
مەر من یا ئەمساڵ من جە سایەی توو
کەی مەبیم دڵشاد جەی زوشت بەدخوو
نەقڵەن جە حەدیس کوتوب موعتەبەر
موخبیر سادیق وەی تەور دان خەبەر
تالیب دنیا کول موخەننەسەن
«طالب العقباعربی» کول موعەننەسەن
«طالب المولیعربی» یەعنی ڕەزای حەق
سادق ئەو کەسەن زوکوور موتڵەق
«فەقێتخلص» حەسرەتمەند چەرخ دەووارەن
هەرساتێ سەودای چەرخش سەد تارەن