رسیدن نبی بأویس در آسمان سیم در خواب

از کتاب:
کۆمەڵەی شیعری فەقێ قادری هەمەوەند
اثر:
فقی قادر هموند (1830-1890)
 1 دقیقه  528 مشاهده
دی شەخسێ جە خاو ها نە سیم کاخ
بۆی عەشق نەبیش ماما نە دەماخ
فەرماش: «يا أخی!عربی» ئەی شەخسە چێشەن
دیارەن جە عەشق ئێمە دڵڕێشەن
واتش: یە عاشق «قەرەنشخص» مەقامەن
قوتب یەمانی «ئووەیسشخص» ش نامەن
پۆسەن ئیرادەی پادشای ئەعزەم
جەی دنیای دەنی نەوینۆت بە چەم
ئەو هەر یەند بە دین تۆ ئیحتیاجەن
زانان تۆ ئیمشەو مەیلت میعراجەن
پەرێ دیدەنی بەند تەریقەن
ئیستە ها نە خاو غەفڵەت غەریقەن