رسیدن نبی بأویس در آسمان سیم در خواب

لە کتێبی:
کۆمەڵەی شیعری فەقێ قادری هەمەوەند
بەرهەمی:
فەقێ قادری هەمەوەند (1830-1890)
 1 خولەک  472 بینین
دی شەخسێ جە خاو ها نە سیم کاخ
بۆی عەشق نەبیش ماما نە دەماخ
فەرماش: «يا أخی!عەرەبی» ئەی شەخسە چێشەن
دیارەن جە عەشق ئێمە دڵڕێشەن
واتش: یە عاشق «قەرەنکەس» مەقامەن
قوتب یەمانی «ئووەیسکەس» ش نامەن
پۆسەن ئیرادەی پادشای ئەعزەم
جەی دنیای دەنی نەوینۆت بە چەم
ئەو هەر یەند بە دین تۆ ئیحتیاجەن
زانان تۆ ئیمشەو مەیلت میعراجەن
پەرێ دیدەنی بەند تەریقەن
ئیستە ها نە خاو غەفڵەت غەریقەن