مناجات مؤلف

لە کتێبی:
کۆمەڵەی شیعری فەقێ قادری هەمەوەند
بەرهەمی:
فەقێ قادری هەمەوەند (1830-1890)
 1 خولەک  699 بینین
«فەقێناسناوی ئەدەبی» فرسەتەن نەی وەقت و مەقام
بناڵ نە دەرگای حەیی لایەنام..
بە عەزیمیی وێت عەلیم دانا!
بە جەمع خاسان ئەو شەو جە ئەقسا
عەفووم کەر جە زەنب زەلیل و ماتم
هەم جە قەید و بەند بدەر نەجاتم
یاڕەبی بە وەزن نوور عەزەمەت
دروود بەر موحەممەد نەبییی تەوبەت
ئەدا بی نوماز بە وەجد و سەماع
«صاحب البراقعەرەبی» بکەردش وەداع
تەفریق بین جە هەم ئەنبیا تەمام
سەلام دان بە نوور شای ساحێب مەقام
سوار بی بە زین موجیب مورسەل
بوراق هەوا سەند پەی سەمای ئەووەل
موبەڕڕا جە کەون بەرشی جە مەکان
ئازاد بی جە قەید مروور زەمان
دڵ جە کودوورەت حەسرەت کەرد تەهی
ئییسبات بی خوڵقش جە نوور وەجهی
فەوج قودسییان کەردن ئیستیقبال
کەردن نوور ئەفشان شای هومایوون فال
ئەو دوڕڕ یەتیم جە بەحر سوفلا
موجەوهەر کەرد تاج عەرش موعەللا
بەرشی جە یەکەم جە دووەم گوزەشت
سەر دا جە سێیەم دیا بە گوڵ گەشت