کیفیت سوار شدن حضرت خواجای کائنات بر براق و راهی شدن بە بیت المقدس

لە کتێبی:
کۆمەڵەی شیعری فەقێ قادری هەمەوەند
بەرهەمی:
فەقێ قادری هەمەوەند (1830-1890)
 4 خولەک  764 بینین
قیام دا وە قەد نوور ئیلاهی
دا نە جقەی تاج فەڕ هومایی
بیروون بی جە ئەرک شەفیع مەحشەر
کەردش حەمد حەق شەهەنشای ئەکبەر
لوا پەی بوراق شای عالی جەناب
دەست دا نە قەربۆز قەدەم بە ڕیکاب
بوراق جەو دەمدا کەردش تەوسەنی
وێش کەرد بە سەر گەرد شاهـ مەدەنی
مەڕەقسا جە دەور شای هومایوون فەڕ
حەسرەت دا بە ڕەقس ئاهوان بەڕ
سالار کەونەین سادر کەرد فەرمان
خیتاب کەرد بە ئیسم «أشرف الحيوانعەرەبی»
مەر چێشەن قەسدت نەی هەنگامەی کار
چون بەرق لامیع نەداری قەرار
حەق پەی ڕکووبم بە داوان دەو
تۆش ڕەوان کەردەن پەرێ من ئیمشەو
ها ئیستە وەی تەور مەکەری هەراس
وێت کەرد بە وەحشی من وە عام ناس
ئاما بە جواب بوراق ناتیق
عەرز کەرد نە حوزوور سەیید سادیق
جەوساوە ئیسمت بە خەت قودرەت
دییەنم بە چەم نە قاپیی جەننەت
موقابیل چەنی ئیسم زات «اللهعەرەبی»
جە خەللاق وێم داروون تەمەننا
جەو سارای مەحشەر قسوور جەننات
ڕاکیب من بۆ خواجەی کائینات
چونکە کێشانم سزای هەر مەراق
عەتا کەردەنم یەک عەهد و میساق
نیازم ئێدەن جە «كشف الكروبعەرەبی»
غەیر جە من هەنی نەکۆ بە مەرکووب
عەهدش عەتا کەرد سەیید لەولاک
پا دا نە ڕیکاب بوراق نیشت نە خاک
شەمس ڕیسالەت نیشت نە خوان زین
ئاهیستە بوراق خێزا جە زەمین
«فەقێناسناوی ئەدەبی» هەرچی هەن جە فەیز عەشقەن
عەشقەن جە ئوموور کاران سەرمەشقەن
یاڕەببی بە وەزن جوملەی نار و نوور
بە جەمع ئەحیا و ئەموات قوبوور
بە وەزن جەماد جیبال و توراب
بەر موحەممەد بۆ دروود بێحیساب
جوبرەئیل یەمین میکائیل یەسار
ئیسرافیل جە پێش بی بە جڵەودار
عیزرائیل بە ئەمر حەیی داوەری
مەشغووڵ بی بە کار غاشیەداری
مەوکیب زەفەر کەوکەب بی ڕاهی
ئاما بە جونبوش تا گاهـ و ماهی
نە چەهار تەرەف کیران تا کیران
جنوود زەمین و زەمان بی ڕەوان
جە پێش سالار حیشمەت پەناهی
کێشان درەخشان حەمد ئیلاهی
شەمداران جە پێش شای ساحێب مەقام
بەرز کەردن گوڵ بانگ سەلات و سەلام
زەمین جە حەسرەت نیشت نە زەلزەلە
سەما جە سەماع کێشا هەلهەلە
یاوا بە هەر جا حامید و مەحموود
جیبال نە قیام نەبات نە سجوود
جە کەوکەبەی بەزم شەمس ڕیسالەت
شەق بی کیسرای بەزم شاهان جە خەجڵەت
فیرعەونان نیلی نەمروودان وە بەق
خوسرەوان بە تێغ موعجیزەش بین شەق
هیرەقل بێ ڕەقەم کەیانی تەباهـ
سەد چون سکەندەر چاکیرەن نەی جاهـ
خزر حەیاتش ڕەوشەن کەرد زولمات
کەیخوسرەو جە کۆهـ ویقارش بی مات
ڕۆمی موسەخخەر ساسانی فیرار
حەبەش بی وە عەبد هیندی خاکسار
فەلەک نە سجوود مەلەک نە سەلام
سەمەک نە حەسرەت خەسەک نە قیام
ئەو شەو میعراج خواجای کائینات
ئەفزەلتەر جە قەدر «ليلة البراتعەرەبی»
نە شەعشەعەی شەوق قیندیلان نوور
سەد چون سولەیمان مەنمانا بە موور
نوقتەی قەدرشان بکەروون بەیان
تا کە ئیقناع بان زومرەی سامیعان:
سوپای سولەیمان ئەر جینن و وەحشەن
موحەممەد سالار فریشتەی عەرشەن
ئەر ئەو ڕای دوو ماهـ بە یەک ڕۆ لوان
ئێد بە یەک لەحزە هەفت فەلەک پێمان
شەو دێر و ڕا دوور کۆتا کەر کەلام
بەر موحەممەد بۆ سەلات و سەلام
تەوق تەمتەراق ڕیسالەت پەنا
بە «طرفة العينعەرەبی» یاوا بە ئەقسا
ئەنبیا و ڕەسوول یەکسەر نە پێشواز
سەف دان نە سەلام شاهـ سەرفراز
پیا بی جە زین قورەیشی نەسەب
جلووس یی نە تەخت شاهـ موئەددەب
بەعزێ بە «يا أخعەرەبی» بەعزێ بە «ابنیعەرەبی»
کەردشان خیتاب بەو شای مەدەنی
جە دمای مەرحەبا و ئیجرای مەحەببەت
ڕاست کەردن قیام سەلات سوننەت
«مأذوناعەرەبی» شافیع بی بە پێشەوا
ئیقتیداش کەردن زومرەی ئەنبیا
زیادیی شەرەف نەی جا مەعلوومەن
خەلەف بی ئیمام سەلەف مەئموومەن
نەواچان یە زیدد عەدلەن جە ئیلا
پدەر مەئموومەن پسەر پێشەوا
حەدیس قودسەن قەول سەمەدەن
«أول الخلقعەرەبی» نوور ئەحمەدەن
یەقینەن جە لام ئەحمەد تا ئەحەد
فەرقەن جە مابەین یەک میم جەسەد
هەم هەن ئەدیللە جە سەهوو ئیغوا
جە یەقین سەبر تەڵەب و ڕەزا
تەرک ئەدەبەن پەرێ من «بالكلعەرەبی»
تەحقیق عەمەل ئەنبیا و ڕەسوول
وەرنە چون ئەحمەد کێ بە موشتەری
هەردەم مەفەرماش «الفقر فخریعەرەبی» ؟
حەق کۆهـ قوبەیس پەرێش کەرد بە زەڕ
قەبووڵش نەکەرد شای ساحێب مەغفەر