مناجات مؤلف

لە کتێبی:
کۆمەڵەی شیعری فەقێ قادری هەمەوەند
بەرهەمی:
فەقێ قادری هەمەوەند (1830-1890)
 2 خولەک  485 بینین
یاحەق بە حورمەت شاهـ مەدەنی
بە سۆز سینەی «ویس القرنیکەس»
عەفووم کەر جە زەنب، ئیمان کەر ئیحسان
عوقدەی دارەینم حەل کەر بە ئاسان
هەم قەلبم بە حوب نەبی بکەر شاد
زیاد بۆ جە لام جە ئابا و ئەجداد
فەقێناسناوی ئەدەبی واجبەن پەی ئەهل ئیسلام
ڕەوان کەن هەردەم سەلات و سەلام
یاڕەب بە میزان بەحر ڕووی زەمین
عەتا کەر دروود بەر تاها و یاسین
سا چون موحەممەد «عليه السلامعەرەبی»
هەی کەر نە بوراق دەوندەی تێز گام
بریقەی بوراق چون بەرق لامیع
بەرشی جە سێیەم گوزەشت جە ڕابیع
های شومارەی چەرخ چەتر ئەتڵەس گوون
های نەشئەت عەیش «مما يشتهونعەرەبی»
های بادەی تەوحید های وەجد ئیلهام
های عیشوەی هاتیف های سەیحەی ناکام
های ئاهەنگ بەزم های گوشادیی دڵ
های مەحیای جەسەد های حەلل موشکڵ
های زەلزەلەی کاخ های زەمزەمەی زەوق
های مەزەی مەزاق های شەعشەعەی شەوق!
های شنۆی جەناح های کەشف برووج
های سەیر سەما های هەوای عرووج
های فەوج مەلەک های مەوج ئەنوار
های ڕەشحەی دەروون های حزوور یار
کێشان درەفشان درەخشندەی نوور
تا پەردەی پەنجەم جای «بيت المعمورعەرەبی»
پیا بی جە زین خواجەی کائینات
شی پەی ئەندەروون بە عەزم سەلات
پەی سەلای حاجات بەستشان قیام
مەلەک موقتەدی ئەحمەد بی ئیمام
دوو ڕەکعەت نوماز ئەدا کەرد نەو جا
جە دمای سەلام ناڵا بە «اللهعەرەبی»
دوعای ئامورزش ئوممەت بە یەقین
ئەو نە تەمەننا مەلەک نە ئامین