لشکرآرایی مهدی در مقابل نوفل

از کتاب:
لەیلا و مەجنوون
اثر:
خانای قبادی (1704-1778)
 1 دقیقه  693 مشاهده
خێزیان ئامان عارەبان بەڕ
قاتڵ قۆچاخان خوودەی فوولاد فەڕ
ئێڵ مونتەفیک، قەوم ڕەحمانی
قەبیلەی مەنزیر، قووای نەعمانی
شەیبانی و مەلووح، بەنی غەزایل
جەم کەرد جوانان جە هەر قەبایل
نە جەبەڵ عامر تا شەتولعەرەب
خێزیان شێخان وە ئەمیر لەقەب
مەهدی وە گردین خەلعەت بەخشان کەرد
چەنی هەم وە سەخت سەوگەندشان وەرد
ئەوەند سەرداران ئەفراد شیووخ
عەرەب نژادان، جوانان شۆخ
غوبار یەڵغار ڕووی سەما پۆشا
یاوا بە ئیمداد ئێڵ عامرشا
جەم بین نە ئەو جاهـ بە عەزم ستێز
واتی مەحشەرەن، ڕۆژ ڕەستاخێز
عەین عەرز و توول قەدارە و فەرسەنگ
ئیعمال کەرد ئوستاد ساز خۆش ئاهەنگ
ئەو شەو مەشایخ، ئومەرای عەرەب
وە یاران بە عەیش بە شادی و تەرەب
سەحەر بە فەرمان پادشای قەههار
فاتیح بی نە لەیل سەرداری تەههار
جە سپای دەیجوور سەندشان خەڕاج
فەرما بەستشان قوفڵ قاپی داج
جە قاف تا بە قاف، جە مەهـ تا ماهی
ڕەوشەن بی بە نوور لیقای ئیلاهی
ئامان وە ئیمداد قەبیلەی سەقەیف
جە ئیبنو سەلام بە سەد کەم و کەیف