وارد شدن نوفل بە خاک عامری

از کتاب:
لەیلا و مەجنوون
اثر:
خانای قبادی (1704-1778)
 1 دقیقه  687 مشاهده
سەفئارایی سەف ڕووی زەمین پۆشا
ڕوو کەرد نە وڵات ئێڵ عامیر شا
قەیس بار بەلێو، دێوانەی سەرمەست
بەردش چەنی وێش لەیل بدۆش بە دەست
فەرما قاسیدان بەردشان هەواڵ
وە خێڵ باوان لەیل سۆسەن خاڵ
نۆفەڵ نە جای وێش خێزیان، ئامان
چەنی چەن هەزار سپای بێ سامان
بەو سپا داخڵ موڵک دوجەیلەن
ئیرادەش ئیدراک، خەیاڵش لەیلەن
پاسە بەر ئامان بە زەرب ساتۆر
لەیلێ پەرێ قەیس بکێشۆ بە زۆر
ئێڵ عامیری مەسمووع بی لێشان
گنان وە سەرحەد کارسازی وێشان
مەهدی وات قاسید بە ماڵ و بە زەڕ
ئەوەندە ماوەڕۆم سپای ساحێب فەڕ
سەرزەمین پۆشۆ خەیمە و ئەسپ و مەرد
نێزە دۆ نە چەم چەرخ لاجەوەرد
نۆفەڵ نەجدی خەیاڵش خامەن
قۆشەنش جە کۆن، لەشکرش کامەن
یا گەنج و ماڵ مەغروورش کەردەن
یا فەوتش ئامان ئەجەڵ ئاوەردەن
چار شاتر کیاست وە چار تەرەفدا
وە دامان و دەشت سەحرای نەجەفدا
جەبەڵ نشینان بادییە و دامان
ساکنان سەمت دەریاچەی عوممان