آوردن ملوح علقمەی بن عسانی طبیب روحی برای معالجەی مجنون

از کتاب:
لەیلا و مەجنوون
اثر:
خانای قبادی (1704-1778)
 3 دقیقه  671 مشاهده
بە واتەی ئەوان مەلووح دا ئینساف
ئاوەردش تەیب عەلقەمەی عەساف
جە عەرەبستان تەمام بی مەشهوور
پەی موعالجەی مەجنوون سەحوور
واتش وە حەکیم ئەوزاع و ئەحواڵ
دانش و ئەدەب جوانی و جەماڵ
فەریدی دنیا و وەحیدی عەسرش
فەسیحی کەلام جە نەزم و نەسرش
فەهم و فەراسەت، فەڕ و فەرهەنگش
شوجاعەت شێر، جەولان و جەنگش
ڕان و ڕکاب و سان و سواریش
کەریمی تەبع و بزورگەواریش
سەربوڵندی سەر ناو هامسەرانش
سەخا و سەفا و جوود ناو سەروەرانش
عەشق عاشقی، بەدبەختیی بەختش
موبتەلای زامان، ناسۆر سەختش
دمای ئیستیماع شەرح ئەحواڵش
تەتمیع کەرد وە گەنج سەروەت و ماڵش
تەبیب دەستوور داد شەربەت ئاوەردەن
هەرچی لازم بی ئامادەش کەردەن
واتش بکەر مەیل ئەی قەیس دانا
بە ئومید زات یەکتای یەگانا
وەلێ جەی دما فکر مەحبووبان
ماوەرە بە یاد کەرە مەعیووبان
قەیس ئاما وە شۆر جە واتەی تەبیب
واتش ئەی مانیع جە حوبب حەبیب
تۆی تەبیبی جن مەکەری دەوام؟
ئەتیببای ئینسان نەکەرد موداوام
شێخان مەککە کەردەن موناجات
جەی دەرد و مەینەت من نەدان نەجات
تۆ شەربەت سەرد نە جامی بلوور
ئاوەردی، وە من مەدەری دەستوور
وە گەز، ئەنگەبین، یا مەنن و سەلوا
وە سەقمەونیا مەکەریم دەوا
ئەتیببای جیهان نەکەردەن دەوام
«أعوذ باللهعربی» جە دەور ئەییام
مەزانۆم حەکیم جە دەرد حازقەن
دیدار مەحبووب دەوا پەی عاشقەن
تەسدیقی ئەو کەرد عەلقەمەی تەبیب
دیدار مەحبووب دەوا پەی حەبیب
حەکیم حازق حیکمەتش بەتاڵ
دەوای دەرد قەیس نەشنەوا بە قاڵ
مەجنوون شی وە کۆهـ پەی دەشت و سارا
پەی سەریرنشین سوڵتان دارا
دڕندە و سیباع بین وە لەشکەرش
پەڕەندە و تیوور چەتری ڕووی سەرش
تەختەگاش بەرکاو، تەختش تەختەسەنگ
حیفازەش شێر و بەور و هەم پڵەنگ
وزەراش وحووش، پەیکش پەڕەندە
هامڕازش دایم دەد و دڕەندە
جە سەر وەحش و تەیر حوکمش مەڕانا
جە حوبب لەیلێ بەیتش مەوانا
دانائیش مەکەرد بە دێوانەگی
مەجنوونیش مەکەرد بە فەرزانەگی
گۆش نەدا تەوبیخ لۆمەی لائیمان
دانا و دێوانە بە هەم قائیمان
دانە تەپڵی کۆس ڕەویەی ڕیسوائی
عالەمێوەش هەن سوود سەودایی
ئی خەبە یاوا وە لەیل موشتاق
دا وە دوود دڵ نایرەی فیراق
شەدەی مەلوولیش دیسان بەستەوە
جە شادی و شکۆی دنیا ڕەستەوە
وە مرواری ئەسر دیدەی مەستەوە
دەس نیا وە ڕووی خاس و کەستەوە
جەی تەرەف مەجنوون جە بیابانان
گاهێ مەئنووس بی چەنی شەبانان
مەپەرسا هەواڵ شای شیرین شعار
مەکەردش زاری مەوانا ئەشعار
ئەوان ئاست بەجا بە سەد شەوق و وەجد
ڕوو نیا وە ڕای دامەنەی کۆی نەجد
یەک نۆفەڵ نامێ ئیبن مەساحق
شيخ القبيلهعربی جە بەنی بارق
جە نەرم دڵان ئەو مەرز و بووم بی
بە وێنەی ئاهەن ئاو دادەی مووم بی
بەسیفەت چون شێر بێشەی شەجاعەت
ئەو سەرزەمین بی نە ژێر ئیتاعەت
لەشکەرشکەن بی بە زەربی شمشێر
بە میهر غەزاڵ، بە غەزەب چون شێر
ساحێب عەشەم و سپا و سالار بی
دارای درهەم و نەعام و یار بی
ڕۆژێ وە سەتوەت ساحێب سەلاحی
ئاما وە شکار جە ئەو نەواحی
دیش شەخسێ زەعیف بەعزێ جانەوەر
دەورش دان، ئەشعار مەوانا جەوەر
جا گۆش بدرۆ شیعر خانای قوبادیتخلص
جەی جەنگ شۆڕش ڕای مەرد ئازادی