کەس کەسی هەژار نییە هەژار دەبێ لەبۆ خۆی

از کتاب:
چوارینەکانی سامی
اثر:
سامی عودال (1910-1985)
 1 دقیقه  1047 مشاهده
کەس کەسی هەژار نییە هەژار دەبێ لەبۆ خۆی
ببتە خەمخۆری خۆی و خوێن بڕێژێ لەبۆ خۆی
خەمی خەلقی بۆ هەژار وەک داڵغەی سەرخۆشانە
سەرخۆش نایبا بۆ ژینێک بژی حوڕ و سەربەخۆی