کەس کەسی هەژار نییە هەژار دەبێ لەبۆ خۆی

لە کتێبی:
چوارینەکانی سامی
بەرهەمی:
سامی عەوداڵ (1910-1985)
 1 خولەک  1046 بینین
کەس کەسی هەژار نییە هەژار دەبێ لەبۆ خۆی
ببتە خەمخۆری خۆی و خوێن بڕێژێ لەبۆ خۆی
خەمی خەلقی بۆ هەژار وەک داڵغەی سەرخۆشانە
سەرخۆش نایبا بۆ ژینێک بژی حوڕ و سەربەخۆی