تێکۆشەرێکی ڕووس هەیە وەک لینینی ناوە

لە کتێبی:
چوارینەکانی سامی
بەرهەمی:
سامی عەوداڵ (1910-1985)
 1 خولەک  585 بینین
تێکۆشەرێکی ڕووس هەیە وەک لینینی ناوە
لەناو دنیای ئازادی ناسراوە و دەنگی داوە
دۆست و دوژمنی مێژوو ناسیتی و وا دەیناسی
ئیعتیرافی پێ کرد و دەڵێن نامرێ و ماوە