دەرمانی هەڵامەتێ حەب و دەرزی نین

از کتاب:
دیوانی حەقیقی
اثر:
حقیقی (1902-1996)
 1 دقیقه  629 مشاهده
دەرمانی هەڵامەتێ حەب و دەرزی نین
چای دەمکە بە زەنجەفیل و هێڵ و دارچین
زستانە ئەگەر، بڕۆ لە کورسی بخزێ
عارەق بڕژێنە نێوە نێوە و چین چین