شەوگاری درێژی پایز و ڕۆژی بەهار

از کتاب:
دیوانی حەقیقی
اثر:
حقیقی (1902-1996)
 1 دقیقه  601 مشاهده
شەوگاری درێژی پایز و ڕۆژی بەهار
زۆر کورت و کەمن ئەگەر لەگەڵتا بێ یار
چاییش یەک و دووی زۆر کەمە مەشهوورە دەڵێن
یەک کەم، دوو خەمە، سێ ژەمە، بۆم تێکە چوار