دەرمانی هەموو دەرد و خەمێکە چایی

از کتاب:
دیوانی حەقیقی
اثر:
حقیقی (1902-1996)
 1 دقیقه  682 مشاهده
دەرمانی هەموو دەرد و خەمێکە چایی
ئاکامی هەموو ژەم و دەمێکە چایی
چای دەم کە دەمێک و دەم بنێ نێو دەمی یار
دەمسازی هەموو خونچە دەمێکە چایی