تا فەسڵی بەهارە باغ و دەم چەم خۆشە

از کتاب:
دیوانی حەقیقی
اثر:
حقیقی (1902-1996)
 1 دقیقه  482 مشاهده
تا فەسڵی بەهارە باغ و دەم چەم خۆشە
شیر و شەکەر و شەو و شەم و مەم خۆشە
هەمدەم سەنەمێ خونچە دەمێ چاو مەستێ
دوو مەم بە دوو دەست و دەم لەسەر دەم خۆشە