سەد خۆزگە دەمێکی تۆوی گەنمی دەڕوا

از کتاب:
دیوانی حەقیقی
اثر:
حقیقی (1902-1996)
 1 دقیقه  604 مشاهده
سەد خۆزگە دەمێکی تۆوی گەنمی دەڕوا
باپیرە بە شەیتانی نەبووبا بڕوا
لەو ساوە مناڵی داکەوا و بابە دەمێ
ڕۆژی لە شەوی ڕەشترە هەر دێ و دەڕوا