خۆت باخەبەری لە کردەوە و ئاکارم

از کتاب:
دیوانی حەقیقی
اثر:
حقیقی (1902-1996)
 1 دقیقه  636 مشاهده
خۆت باخەبەری لە کردەوە و ئاکارم
زۆر نامەسیام خراپە کار و بارم
غەیری کەرەمت هومێدی دیکەم نییە من
ناگاتە کەسی دی غەیری تۆ هاوارم