عومرێکی ئەمانەتی بە خۆڕایی چوو

از کتاب:
دیوانی حەقیقی
اثر:
حقیقی (1902-1996)
 1 دقیقه  567 مشاهده
عومرێکی ئەمانەتی بە خۆڕایی چوو
فایدەی چی پەشیمانی بە پەکوو، پەکوو
بۆ کوێ دەچی بۆ هاتی ئەرێ چت بە چ کرد
نەقدێ بوو لە دەس دەرچوو بە هیچی یاهوو