شێعری حەسانی بنی سابیت

از کتاب:
دیوانی حەقیقی
اثر:
حقیقی (1902-1996)
 1 دقیقه  828 مشاهده
عربی:
و اجمل منك لم ترقط عينعربی
و اكمل منك لن تلد النساءعربی
خلقت مبرئا من كل عيبعربی
كانك قد خلقت كما تشاءعربی
وەرگێڕاوی حەقیقی بە کوردی:
جوانتری لە تۆ نەدیوە قەت چاو
لە دایکی نەبووە کەس بە وێ شیاوی
خەلق کرای بەری لە کوللی عەیبێ
دەڵێی بە کەیفی خۆت خەلق کراوی
وەرگێڕاو بە فارسی:
جمال چون تو را ندیده‌ دیده‌فارسی
نزاده‌ مام چون تو برگزیده‌فارسی
بری ز عیبت آفریده‌ گوییفارسی
خدا به‌ میل خویشت آفریده‌فارسی