ڕۆژ بەڵێ ساڵە ولێ نابێ بە ساڵ

از کتاب:
گرد و کۆ
اثر:
نافع مظهر (1913-1998)
 1 دقیقه  565 مشاهده
ڕۆژ بەڵێ ساڵە ولێ نابێ بە ساڵ
چشتی کەم ماڵە وەلێ نابێ بە ماڵ
یەعنی ڕۆژی زۆرە بۆ دەرس کەمە
خوێندنیش جواب و سوئاڵە نەک سواڵ!