بە هۆی ڕۆژی پەرەستارەوە بۆ سەروەتی کچم

از کتاب:
گرد و کۆ
اثر:
نافع مظهر (1913-1998)
 1 دقیقه  583 مشاهده
ڕۆڵەگیان سەروەتاعلام جێگای شانازیت
تۆ خزمەتکاری نەخۆش و خەستەی
من هەر ئەمزانی دڵسۆزی خاکی
تۆیش ئەو خاتوونەی چرابەدەستەی