لە کەرکووکەوە بۆ دایکم

از کتاب:
گرد و کۆ
اثر:
نافع مظهر (1913-1998)
 1 دقیقه  603 مشاهده
دایە بە مەرگت دووری تۆ وای کرد
فکری ئاتییە لە هۆشی من برد
سووتان و برژان، قرچە و کفەی دڵ
ناڵین و نەغمەی دووریم وەک بولبول
مەگەر دەردەدار چۆنێ بزانێ
وە ئیللا تاقەت تەقریرم کوانێ!