پێشبینی

از کتاب:
گرد و کۆ
اثر:
نافع مظهر (1913-1998)
 1 دقیقه  571 مشاهده
ڕووخانی پێ دانشگا بوو هینی خێش دانشگا ئەبێ
ئەمانە کاری خوایە یەک لە شۆن یەک پەیدا ئەبێ
لە پاش شۆڕشێکی گەورە دێموکراسی پەیدا ئەبێ
مەخلووق بە پێچەوانەی ئێستا دوور لە ڕەنگ و ڕیا ئەبێ
دنیا سەروخواری زۆرە هەروا بووە و هەروا ئەبێ!