ئازیەتی جوانی

از کتاب:
گرد و کۆ
اثر:
نافع مظهر (1913-1998)
 1 دقیقه  585 مشاهده
بۆ مەرگی جوانی ڕیشت ڕەشپۆش کە
عەینەک لە چاو و گۆشی لە گۆش کە
دوو ڕۆژت ماوە شەڕابێ نۆش کە
نەک بە مەڕدۆشی بە مەشکە و بۆشکە
دنیا و مافيهاعربی گش فەرامۆش کە
دڵت بە ڕەحمی خوای خۆت خۆش کە!