داخی دڵە

از کتاب:
گرد و کۆ
اثر:
نافع مظهر (1913-1998)
 1 دقیقه  593 مشاهده
سوورەکەی یانی وەکوو گیای سوورەبن
یا وەکوو من دەس ئەدەی ئاخر لە گون
سەوزەکەی یانی بە میسلی بەهار
پایزت لێدێ ئەبی زەرد و زار
سپییەکەی یانی وەکوو کاکی مەلا
دوێنێ سووننی ئەمڕۆ شیعەی کەربەلا
ڕۆژەکەی یانی ڕووناکی بەختی کورد
وەک تڕێ لۆتی بە فیکێ ڕابوورد
دوو گوڵەگەنمی ئەڵێ ئەی جووتیار
خوا کەری خوڵقاندووە بۆ ژێری بار
پێت ئەڵێ نووکی قەڵەم ئەی کوردی سەیر
من نەقیزەی قونگی تۆم دەر دەستی غەیر
هەر بژی چرچیلاعلام و ئیستالیناعلام لە بۆت
تا لەوە زیاتر بکەن حیز و تڕۆت!