بۆ مامۆسا هەژار

از کتاب:
گرد و کۆ
اثر:
نافع مظهر (1913-1998)
 1 دقیقه  559 مشاهده
ئوستاد چۆنی منیش ماوم
بەڵام تۆزێ خلیج و خاوم
یەکێ پرسی هەژار چۆنە
وتم خزمەتکاری کۆنە
هەرچی بنووسێ هەر باشە
نە خۆفرۆشە و نە جاشە
خوا بیهێڵێ بۆ گەلی کورد
بە شیعری جوان و بیری ورد
کورد بە ئەو کەوتۆتە سەرپێ
ئەگەر ئەو نەبێ ئیتر کێ؟!