پیری

از کتاب:
گرد و کۆ
اثر:
نافع مظهر (1913-1998)
 1 دقیقه  823 مشاهده
پیر تا بمێنێ سەرەوژێر ئەبێ
گۆج و گوێڕتر و لار و لوێر ئەبێ
گوێگرانتر و چاو کەمبیناتر
لەش بێهێزتر و بێ دەس و پاتر
مێشک و حافزەی ئەتوێتەوە
نەخۆشی لەلای کۆ ئەبێتەوە
نە چاو ئەمێنێ نە سەبر و گریک
ئەتکێ لە لووت و دەمی چڵم و لیک
ئیتر هەر بە ناو ژنە یا پیاوە
ئەڵێن هێشتا بۆ بەدەبختی ماوە
شپرزەتخلص خۆشە مردن لەبۆ پیر
لێی ڕزگار ئەبن سەغیر و کەبیر!