شیعرەکانم

از کتاب:
گرد و کۆ
اثر:
نافع مظهر (1913-1998)
 1 دقیقه  677 مشاهده
شیعرەکانم بە زاری کوردانم
دیارییە بۆ دیاری کوردانم
هاڵەکۆکەیە و گەزیزەیە و شنگە
کوزەڵە و قازیاخەیە و پونگە
دڕک و داڵە و گڕاڵکی پڕسۆز
بۆ گڕی ئاگری شەوی نەورۆز
ڕێبەری ئەو خەیاڵە بەرزەی تۆ
نافیعی مەزهەریش شپرزەتخلصی تۆ