دەریا بە دەمی سەگ گڵاو نابێ

از کتاب:
گرد و کۆ
اثر:
نافع مظهر (1913-1998)
 1 دقیقه  732 مشاهده
بە وتەی دوژمن دۆس خەراو نابێ
دەریا بە دەمی سەگ گڵاو نابێ
ڕێپەیداکردن بۆ کورسی مەجلیس
بە ماکەر مەلە و بە ماساو نابێ
هەرچەن گریمی ڕیش و سمێل کات
ئەمە بزانە ژن بە پیاو نابێ
بەعزێ کەوچکن بۆ هەر کاسەیێ
تەنیا عەینەکێ بۆ هەر چاو نابێ
نازانم کابرا کە ئەمانەی بیست
لە ترێقیدا چۆن بە ئاو نابێ!