گوڵی شەففاف

از کتاب:
گرد و کۆ
اثر:
نافع مظهر (1913-1998)
 1 دقیقه  596 مشاهده
کچێ دەک من بە قوربانی دوو چاوی وەک گەلاوێژت
فیدای برژانگی تیژی دڵڕفێنی گوللەهاوێژت
فیدای نەقش و نیگاری ڕوومەت و لووت و چناگەت بم
بە قوربانی دوو لێوی ئاڵ و مەرجانی شەکەربێژت
وەکوو شەونەم لەسەر گوڵ تکتکی ئارەق لەسەر کوڵمت
بە قوربانی گوڵی شەففافی تێراوی عەرەق ڕێژت