گرێ کەرەوە

(وەرگیراو لە شیعرێکی پەروینی ئیعتیسامی لەبەر خاتری دوکتور عەبدولرەحمان موفتیزادە)
از کتاب:
گرد و کۆ
اثر:
نافع مظهر (1913-1998)
 2 دقیقه  1064 مشاهده
پیرەپیاوێ ڕووتی داماوی هەژار
ڕۆژگارێ تاڵی بوو وەک ژاری مار
هەم کوڕ و هەم کچ نەخۆش و ناتەوان
ئەم غەمیشی هاتە سەر باری غەمان
جارێ ئەمیان ئارەزووی هەنگوینی بوو
تاوێ ئەویان مەیلی بڕوێشینی بوو
جارێ ئەم شۆربای ئەویست ئەویان دەوا
جارێ ئەم کەوشی دڕابوو ئەو کەوا
باوکی بێچارە بەیانی تاکوو شەو
لای ئەم و ئەو ئابڕووی نایە گرەو
کەوتە ئاوایی لەبۆ نانەوچنین
لای کەس و ناکەس سکاڵای بوو لە ژین
لەش شەکەت شەو قڵخەقڵخ و ناڵەناڵ
بۆ پەرەستاری ئەهاتۆ ناو مناڵ
ماوەیێ بەم جۆرە وەختی بردەسەر
ملکز و سەرشۆڕ و مات و چاولەبەر
ڕۆژێ گەڕیا خوار و ژوور و ڕاس و چەپ
هەوڵی زۆری دا و هیچی دەس نەکەوت
یەک قڕانی پێنەبوو بۆ نانی شەو
ڕووی نەبوو سەربا لە ماڵ و جێگەخەو
شەودرەنگێ هاتە لای یەک ئاشەوان
سواڵی مشتێ ئاردی کرد بیکا بە نان
ئاشەوان پێی وت بدە دەسماڵەکەت
باش گرێیدە و بیخەرە ژێر شاڵەکەت
ڕوو بە ماڵ هاتۆ بە پرتە و بۆڵەبۆڵ
هەر شکاتی بوو لە ژینی تاڵ و سۆڵ
بۆچی بەستت لێم خوا هەرچی کونە
کەی ئەکەیتۆ ئەم گرێپووچکەی منە؟
زۆر گرێی خەڵکت بە ئاسان کردەوە
ئەم گرێش بۆ من پکەیتۆ بەم شەوە
دی گرێی دەسماڵەکەی کریاوەتۆ
ئارد تەواو ڕژیاوە دەسماڵ ماوەتۆ
کفری هاتەسەر وتی مردووت مرێ
کەی وتم بیکەیتەوە تۆ ئەم گرێ
من وتم قوڵفەی گوریسی بەختی ڕەش
وا گرێ دریاوە بیکەیتۆ لە لەش
کەی وتم بیکەیتەوە دەسماڵەکەم
بیڕژێنی ڕۆزیی منداڵەکەم
دانەوی کۆکاتەوە ئاردی ڕژاو
دی لەوێدا کەوتووە کیفێ دڕاو
کەوتە سوجدەو تۆبە و پاڕانەوە
مووڕنین و مەعزەرەتهێنانەوە
ئەی خوا کاری ئەتۆ گشتی حەقە
بەندە بێچارە و نەفام و ئەحمەقە
تۆ منت دەرگا بە دەرگا و ماڵ بە ماڵ
ڕائەدا وەک پووش بە هێزی بای شەماڵ
تاکوو حاڵی بم بە مەیلی تۆ نەوێ
هێچ کەسێک سەرناکەوێ و دانانەوێ
چوون هیوام بڕیا لە خەڵکی بێشعوور
بانگی کردم خازنی ڕەحمەت لە دوور
ئەی شپرزەتخلص هەروەکوو «پەروین» بەتین
تۆش لە خەرمانی خوا بە خۆشەچین!