قەسەمنامە

از کتاب:
گرد و کۆ
اثر:
نافع مظهر (1913-1998)
 1 دقیقه  621 مشاهده
بابان بە دار و بە دیوار قەسەم
بە گوێگران و بە گوێدار قەسەم
بە گوریسەکەی کاکی نازکبین
بە قەسەمنامەی کا غەففار قەسەم
بەو قەسەمانەی کە دێتە لاتان
بە خەروار قەسەم بە تەغار قەسەم
بە قەسەمنامەی هەرچی زووانە
نە بە قەسەمێ بە هەزار قەسەم
ئەونە قەسەم و قەسەمنامەم بیست
شین و ڕەش بوومۆ بە ڕەشمار قەسەم
کە ناوی قەسەمنامەم لێئەبەن
دڵم تێکهەڵدێ نە دڵدار قەسەم